ДМД КОНСУЛТ получи сертификат "КОРЕКТНА ФИРМА"ДМД КОНСУЛТ получи сертификат "КОРЕКТНА ФИРМА" за отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите.