ДМД Консулт изработи видео презентация на ПДАДО

ПДАДО е регистрирана като юридическо лице по Търговския закон.
Основна цел на Академията е под формата на игра и обучение да подпомогне родителите в процеса на възпитание на децата, изграждането им като личности, как да се държат в обществото, да спазват добрите маниери и вежливите форми на общуване, да бъдат гъвкави и адаптивни в динамиката на нашето съвремие.
Основен принцип в работата на ПДАДО е убеждението, че основите на успешната личност, лидерските умения и ораторските качества се поставят още в ранното детство.
Ние вярваме, че "В живота няма втори шанс за първо впечатление" авт. Коко Шанел.