Уницеф поднася своята благодарност на DMD Consult.

За оказаната подкрепа при реализирането на информационна и социална кампания
"МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН".