Благодарствено писмо от Националното сдружение на общините в Република България

Благодарствено писмо от Националното сдружение на общините в Република България, неговото търговско дружество „НСОРБ – АКТИВ" и лично от г-жа Силвия Георгиева, управител на дружеството.
ОТНОСНО:
Участието на ДМД КОНСУЛТ 1 ЕООД на Националната годишна конференция на местните власти, която се проведе на 3 и 4 декември 2014 г. в НДК, София.