Икономическия живот в България навлезе в нова ера. Заслугата е на едно ново списание, което е: "ГЛАСЪТ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС" в България.

„Бизнес Клуб" е печатно и онлайн издание в подкрепа на малкия и среден бизнес, съвместен проект на ДМД Консулт и Диджитал Маркетинг Груп. Изданието съдържа актуална и полезна информация, насочена към собственици и управители на български компании с до 250 служителя. Темите са разработени с идеята да подпомагат МСП да подобряват представянето на своя бизнес, да представят нови продукти и услуги, да осъществяват бизнес контакти в страната и чужбина и да са активни. „Бизнес Клуб" ще бъде провокативно четиво. Това е списание, което не можеш да подминеш безпристрастно и ще бъде списание, което не се изхвърля, защото информацията която съдържа е актуална с години. Новото икономическо издание носи нашето генетично наследство от желанието ни да сме информирани, както и желанието да познаваме истинската страна на бизнеса. Ние ще ви покажем как сами да управлявате вашите съдби.

Списанието е единствено по рода си в България, излиза дванадесет пъти годишно и всеки негов брой е посветен на специална тема. Редакторите на „Бизнес Клуб" пишат за история, политика и култура, представят факти, събития и личности, свързани с различи периоди от икономическия живот в България, всичко за човека и обществото, всичко в интерес на бизнеса в България. В България съществува информационен икономически дефицит и „Бизнес Клуб" е списание, което би могло да го запълни, защото е адресирано към широк кръг читатели, за които бизнесът започва с познанието.

>>> Влез, прочети и се абонирай <<<