"Висшето училище по застраховане и финанси"

Със своите дълбоки принципи на Партньорство, Прозрачност, Равнопоставеност и Отговорност вече изградени от дългия процес на работа „ВУЗФ” стартира и билборд рекламна кампания за новата академична учебна 2014-2015 година.
Нейната основна мисия е да съдейства за развитието на качествено образование, съобразено със съвременната практика у нас и в цял свят. Ръководството на „ ВУЗФ” си поставя отговорната задача да подпомага развитието на образователната система в България и научноизследователската дейност, като подкрепя разработването на различни проекти в областта на застрахователното, осигурителното, финансовото и банковото дело. Един от приоритетите на „ВУЗФ” е насърчаването на младите хора в страната, към едно по-добро образование.
Успех на кампанията!