Пилотен проект на TrialSystem

За първи път в България беше реализиран пилотен проект на TrialSystem за празника на община Брезник.