НАЦИОНАЛНА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

YOUTH Yourth for Road Safeti (младежта структура към световната здравна организация и ООН) съвместно с ТИАРА и БАПК подготвят национална рекламна кампания с превантивен характер за безопасно шофиране по пътищата.