ДМД Консулт бе специален гост на ЕКСПО МАРКЕТИНГ

ДМД Консулт бе специален гост на ЕКСПО МАРКЕТИНГ, Фиера Милано, организирано от асоциация „Connecting-Managers" с над 2000 члена, италиански фирми в областта на рекламата, маркетинга и комуникациите. Ефектът от участието в подобни срещи е основно в обмяната на опит и търсене на международни пазари.

На снимката домакина г-н Луиджи Фуско, Председател на асоциация „Connecting-Managers" в компанията на г-жа Даниела Димитрова, управител на ДМД Консулт .