Мейкинг към изработката на рекламния видео клип на минерална и изворна вода "Девин".