Изработка на рекламен видео клип, след спечелването на проведен международен конкурс.