Изработка на видео спонсорска заставка към предаването "Вкусно" по Българската Национална Телевизия (БНТ).