Изработка на рекламен видео клип и медиа планиране в Nova Broadcasting Group.