ЕКИП НА ДМД КОНСУЛТ
milanov@dmdconsult.eu
Тони Миланов

Административен мениджър,
краткосрочно и средносрочно планиране.


Образование:
Висше,
Магистър - специалност "Финанси"
Бакалавър - специалност "Счетоводство и контрол".
Share on Facebook